Mi történik olyankor ha a valaki meghal és hitele van?

Sajnos nagyon szomorú eset az elhalálozás, de muszáj foglalkozni vele pénzügyileg is. Egy hitelszerződésben az adós vagy a kezes halála gyakorlati kérdés, és ezt is meg kell oldani.

A halotti anyakönyvi kivonat amit szinte elsőként állítanak ki amikor haláleset történik. Ezt kell elsősorban bemutatni a pénzintézetnél. Nem szabad az eredetit otthagyni( nem is kérhetik) kérni kell hogy másolják le, vagy már úgy menjünk a bankba, hogy nálunk van az eredeti és a másolt példány is.

1. Eset ha az adós, vagy adóstárs meghalt

A hiteltartozás be lesz jelentve a bank által az illetékes jegyzőnek, ahogy tudomást vesznek a halálesetről. Ha hagyatéki eljárás is lesz és ez már biztos, akkor a közjegyzőnek is. Ilyen esetekben a hiteltartozás mellett, a bankban található összes betéti formát például bankszámla, betétfajták be lesz jelentve.

Lehetősége van az örökösöknek a hagyaték elfogadására vagy visszautasítására is egyaránt. Az adott örökösnek ennek ellenére a rá eső részről teljes mértékben le kell mondani, nem teheti meg, hogy csak a hitelről mond le. Az örökölt vagyon mértékéig felelnek az örökösök a hiteltartozásért.

Meg lehet állapodni az örökösöknek a tartozás visszafizetéséről egymást között és a bankkal is.  Vissza is lehet fizetni a hitelt, de módosítani is lehet a kölcsönszerződésben a visszafizetés módját és az adósok személyét.

A pénzintézet attól fogja követelni a tartozást, aki örökölte azt, még akkor is, ha kiskorúról van szó. A hagyatéki végzés alapján döntenek a pénzintézetek.  Először felszólítást kapnak az örökösök ha nem jelennek meg, illetve nem nyilvánítják ki a szándékukat az üggyel kapcsolatban.  A bank megindíthatja ellenük a behajtási eljárást ha nem hajlandóak erre sem reagálni.  Kivétel csak abban az esetben létezik, ha az illető folyamatosan fizeti a törlesztőrészletet és az elmaradásokat is tudja rendezni.

Legalább 6 hónapos procedúrával jár a hitel kifizetésének rendezése általában( a hagyatéki eljárás miatt ilyen hosszadalmas).  A hitel törlesztőrészleteit érdemes a későbbi problémák elkerülése végett, főleg akkor ha tudjuk, kik lesznek az örökösök. A fizető személye nyomon követhető legyen minden esetben, így kell a részlet befizetéseket intézni, például banki pénztáron  vagy saját számlán keresztül, utalással. Így az örökösök közti vita a későbbiekben könnyebb úton rendezhető.

Logikus visszautasítani a hagyatékot, ha az örökölt összeg értéke kisebb mint a hitelé.  Természetesen ezt nem mindig lehet megtenni, már az érzelmi okok miatt sem. Ezekben az esetekben csak a pozitív hagyaték mértékéig követelőzhet a bank is. A hagyatéki végzésből lehet megtudni ezt a mértéket.

A kölcsönszerződésben szereplő kezeseket nem mentesíti a kötelezettségük alól amit vállaltak az adós halála sem. Olyan esetben, ha az adós örökösei nem hajlandóak fizetni a részleteket, ugyan úgy elkezdik a behajtást, mintha az adós élne és ő mulasztotta volna el fizetési kötelezettségét.

Jó előre tisztázni, hogy ha az adós kötött haláleseti hitelbiztosítást, akkor a biztosító fizet, ha a biztosításban szereplő feltételek teljesülnek.

A pénzintézet nem tud az adós haláláról, ezért jobb a leghamarabb bejelenteni, mivel a bankban csak az látszik, hogy nincs fizetve a hitel, és megindíthatják a behajtási eljárást. Általában csak ilyenkor szokott kiderülni az adós halála.  Póthagyatéki eljárás indítható a hiteltartozásra, ha az örökösök elérhetőek. Az örökösök ilyen esetben járnak nagyon rosszul, hiszen a tartozás folyamatosan növekszik, a hitelt felmondják, így egyben lesz követelve a tartozás teljes összege.

2. Eset ha a kezes halt meg

A kezességvállalás nem örökölhető. Ha az adós rendesen fizette a hiteleit, az elhunyt kezes örököseinek nem adódik ebből problémájuk. Viszont ha a kezes életében még elmaradt tartozása volt  az adósnak, és ez a kezessel közölve is lett, akkor az örökösöknek az elmaradt tartozás mértékéig felelnek ezért.

A kezes halálával a hitel fedezeti része meggyengül ha addig nem volt tartozás. A bank ilyen esetben kérhet bármikor másik fedezetet az adósoktól, igaz ez csak ritka esetekben fordul elő, mivel a tartozás csökkenése miatt kisebb értékű fedezet is elég szokott lenni. Ki szokták számolni és ez alapján döntenek, és ha a törlesztőrészleteket becsületesen fizetik, akkor semmilyen probléma nem szokott felmerülni.