Diákhitelről pár szóban

A diákhitelekkel kapcsolatban több ügyfélszempontból kedvezőbb módosítás is hatályba lépett. A Diákhitel Központ MTI-hez eljuttatott  közleménye szerint változás többek között, hogy már 40 éves korig lehet kérni és folyósítani a diákhiteleket, és akár 11 tanulmányi félévre is igényelhető lesz.

Változásnak számít többek között az is, hogy a törlesztőrészleteket adott hónap 5. helyett ráér 12.-ig teljesíteni, emellett a célzott kamattámogatások köre is kiterjedt.

Az eddigi 35. életév helyett 40 éves korig lehet kérni és folyósítani a diákhiteleket, 10 félév helyett most már 11 félévre is. Amennyiben a tanulmányi idő meghaladja a 11 félévet, továbbra is maximum 14 tanulmányi félévre igényelhető a diákhitel.

A gyermeket vállaló kismamák és kispapák számára  könnyítést jelent, hogy a gyes, gyed alatt a jövőben abban akkor is jogosultságuk lesz célzott kamattámogatást kérni, ha teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytatnak. Az már engedélyezett célzott kamattámogatásokra is vonatkozik ez.

Az eddigi 24 hónap helyett, már 36 hónapra kérhető indoklás nélkül a törlesztőrészletek mérséklése, és az eddigi hat havi hátralék helyett, a jövőbe nézve csak egy évi elmaradás után mondhatják fel  az MFB- csoporthoz tartozó Diákhitel Központ Zrt. az ügyfél diákkal kötött szerződést. Ez a kormányrendeleti módosítás a törlesztőknek további biztonságot adhat.

Mit kell tudni a törlesztésekről?

Az egyetemi-főiskolai tanulmányok alatt nem kell törleszteni, talán ez az egyik legjobb hír.  Az első két évben a törlesztőrészlet a minimálbér 6 %-a; a legmagasabb összeg felvétele esetén 8% a hallgatói jogviszony megszűnése után. A törlesztőrészlet a két évvel korábbi jövedelemhez igazodik a harmadik törlesztési évtől.  A díjmentes előtörlesztési lehetőséggel mindenki maga szabályozhatja, mikorra fizeti vissza a diákhitelét.  Ha többet és korábban szeretne valaki az előírt összegekhez és időpontokhoz képest törleszteni, akadálya ennek sincs: az előtörlesztéssel csökkenteni lehet a tőkét, míg az előteljesítéssel több hónapra, előre tehermentesíthető az adós a havi fizetési kötelezettség alól.

Szerencsére bármelyik lehetőséget lehet szabadon választani, mert egyiknek  sincs plusz díja.

Hogyan és hol lehet igényelni?

Diákhitelek igénylése gyors és rendkívül egyszerű. A Diákhitel Direkten( www.diakhitel.hu) a diákhitel elektronikus hiteligénylési oldalán kitölthetőek az igényléshez szükséges formanyomtatványok, melyeket a partner bankfiókokban, takarékszövetkezetekben vagy postákon kell leadni.

Plusz ötlet: A kitöltés során ügyelni kell arra, hogy miden oldalon szerepeljen az aláírás, és nem szabad elfelejteni  feltüntetni az adott egyetem vagy főiskola szám és betűkódját sem. Pozitív elbírálás esetén a következő folyósításnál a  számlára kerül a pénz, és szabadon lehet fele gazdálkodni.

Mi történik olyankor ha a valaki meghal és hitele van?

Sajnos nagyon szomorú eset az elhalálozás, de muszáj foglalkozni vele pénzügyileg is. Egy hitelszerződésben az adós vagy a kezes halála gyakorlati kérdés, és ezt is meg kell oldani.

A halotti anyakönyvi kivonat amit szinte elsőként állítanak ki amikor haláleset történik. Ezt kell elsősorban bemutatni a pénzintézetnél. Nem szabad az eredetit otthagyni( nem is kérhetik) kérni kell hogy másolják le, vagy már úgy menjünk a bankba, hogy nálunk van az eredeti és a másolt példány is.

1. Eset ha az adós, vagy adóstárs meghalt

A hiteltartozás be lesz jelentve a bank által az illetékes jegyzőnek, ahogy tudomást vesznek a halálesetről. Ha hagyatéki eljárás is lesz és ez már biztos, akkor a közjegyzőnek is. Ilyen esetekben a hiteltartozás mellett, a bankban található összes betéti formát például bankszámla, betétfajták be lesz jelentve.

Lehetősége van az örökösöknek a hagyaték elfogadására vagy visszautasítására is egyaránt. Az adott örökösnek ennek ellenére a rá eső részről teljes mértékben le kell mondani, nem teheti meg, hogy csak a hitelről mond le. Az örökölt vagyon mértékéig felelnek az örökösök a hiteltartozásért.

Meg lehet állapodni az örökösöknek a tartozás visszafizetéséről egymást között és a bankkal is.  Vissza is lehet fizetni a hitelt, de módosítani is lehet a kölcsönszerződésben a visszafizetés módját és az adósok személyét.

A pénzintézet attól fogja követelni a tartozást, aki örökölte azt, még akkor is, ha kiskorúról van szó. A hagyatéki végzés alapján döntenek a pénzintézetek.  Először felszólítást kapnak az örökösök ha nem jelennek meg, illetve nem nyilvánítják ki a szándékukat az üggyel kapcsolatban.  A bank megindíthatja ellenük a behajtási eljárást ha nem hajlandóak erre sem reagálni.  Kivétel csak abban az esetben létezik, ha az illető folyamatosan fizeti a törlesztőrészletet és az elmaradásokat is tudja rendezni.

Legalább 6 hónapos procedúrával jár a hitel kifizetésének rendezése általában( a hagyatéki eljárás miatt ilyen hosszadalmas).  A hitel törlesztőrészleteit érdemes a későbbi problémák elkerülése végett, főleg akkor ha tudjuk, kik lesznek az örökösök. A fizető személye nyomon követhető legyen minden esetben, így kell a részlet befizetéseket intézni, például banki pénztáron  vagy saját számlán keresztül, utalással. Így az örökösök közti vita a későbbiekben könnyebb úton rendezhető.

Logikus visszautasítani a hagyatékot, ha az örökölt összeg értéke kisebb mint a hitelé.  Természetesen ezt nem mindig lehet megtenni, már az érzelmi okok miatt sem. Ezekben az esetekben csak a pozitív hagyaték mértékéig követelőzhet a bank is. A hagyatéki végzésből lehet megtudni ezt a mértéket.

A kölcsönszerződésben szereplő kezeseket nem mentesíti a kötelezettségük alól amit vállaltak az adós halála sem. Olyan esetben, ha az adós örökösei nem hajlandóak fizetni a részleteket, ugyan úgy elkezdik a behajtást, mintha az adós élne és ő mulasztotta volna el fizetési kötelezettségét.

Jó előre tisztázni, hogy ha az adós kötött haláleseti hitelbiztosítást, akkor a biztosító fizet, ha a biztosításban szereplő feltételek teljesülnek.

A pénzintézet nem tud az adós haláláról, ezért jobb a leghamarabb bejelenteni, mivel a bankban csak az látszik, hogy nincs fizetve a hitel, és megindíthatják a behajtási eljárást. Általában csak ilyenkor szokott kiderülni az adós halála.  Póthagyatéki eljárás indítható a hiteltartozásra, ha az örökösök elérhetőek. Az örökösök ilyen esetben járnak nagyon rosszul, hiszen a tartozás folyamatosan növekszik, a hitelt felmondják, így egyben lesz követelve a tartozás teljes összege.

2. Eset ha a kezes halt meg

A kezességvállalás nem örökölhető. Ha az adós rendesen fizette a hiteleit, az elhunyt kezes örököseinek nem adódik ebből problémájuk. Viszont ha a kezes életében még elmaradt tartozása volt  az adósnak, és ez a kezessel közölve is lett, akkor az örökösöknek az elmaradt tartozás mértékéig felelnek ezért.

A kezes halálával a hitel fedezeti része meggyengül ha addig nem volt tartozás. A bank ilyen esetben kérhet bármikor másik fedezetet az adósoktól, igaz ez csak ritka esetekben fordul elő, mivel a tartozás csökkenése miatt kisebb értékű fedezet is elég szokott lenni. Ki szokták számolni és ez alapján döntenek, és ha a törlesztőrészleteket becsületesen fizetik, akkor semmilyen probléma nem szokott felmerülni.

Tippek hitelfelvételhez

Felelős hitelfelvétel

A bevételek és kiadások egyensúlyban tartása családon belül komoly feladatnak számítanak,  és sajnos még a legpontosabb megtervezés mellett is egy-egy váratlan kiadás, például egy háztartási eszköz elromlása  esetén új készülék beszerzése kellemetlen dolognak számít ha nincs betervezve( de ezt hogy is tervezhetnénk be? )A legfontosabb amit tehetünk, hogy váratlan helyzetben sem kezdünk el kapkodni, átgondoltan és számításokkal kell megalapozni mindent döntést.  Hitelt csak abban az esetben szabad felvenni ha megfontoltuk az alábbi szempontokat:

 • Elsőként arról kell meggyőződni,hogy a család vállalni tudja a törlesztőrészletek határidőre történő fizetését.
 • A hitelnyújtó a kölcsön folyósításával teljesíti a kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségét, Ön pedig ügyfélként azt a kötelezettséget vállalja, hogy határidőre teljesíti a törlesztőrészleteket. A szerződés aláírásával mindkét fél olyan kötelezettségeket vállal, amelyek nem teljesítése jogi következményekkel jár.
 • Több pénzintézet által nyújtott kölcsön esetében nincsenek váratlan költségek, a szerződéskötéskor megállapított kamat és különböző díjak pedig garantáltan nem változnak.

Mi az a kölcsön?

 • A kölcsönszerződés során a kölcsönadó(bank) pénzt ad a kölcsönvevőnek(adós), ezáltal a kölcsönvevő beleegyezik, hogy a kölcsönre felvett összeget egy közösen meghatározott időpontra kamatokkal együtt visszafizeti. Olyan kölcsön nincs, amit nem kell visszafizetni( a nevében is benne van) és ezzel együtt a kölcsönadónak és a kölcsönvevőnek is kötelezettségei vannak amik a szerződésben vannak leírva.

Kölcsönök típusai

 • Fedezettel biztosított kölcsönök

A kölcsön visszafizetését egy vagy többféle biztosíték garantálja. A biztosíték általában egy, a kölcsön összegével megegyező nagyobb értékű tulajdon, például autó vagy lakás zálogba adás vagy készpénzletétel. Ezen kívül többféle biztosítékfajta létezik.

 • Fedezet nélküli kölcsön

A fedezet nélküli kölcsönt nyújtó bankok és vállalatoknál a kölcsönt kérő ügyfélnek nem kell semmilyen biztosítékot felajánlani azért, hogy megkapja a kölcsönt.

Hogyan őrizzük meg a fizetőképességet?

A különböző helyekről és célokkal felvett kölcsönös törlesztőrészleteinek együttes összege a családi költségvetést nagyon megterhelhetik, feszültség alakulhat ki miattuk. Mindig figyelembe kell venni a család valós pénzügyi teljesítőképességének korlátait, és ezen felül nem kockáztatni.

 • Praktikus megoldás a rendszeres bevételek és kiadások hosszú távú mérlegelésének elkészítése kölcsönfelvétel előtt, és ebből az is kiderül, milyen kötelezettségvállalásra( hitelvállalásra) vagyunk képesek amit biztosan tudunk még teljesíteni határidőre.
 • Hasznos és fontos információnak számít, hogy a család felhalmozott vagyona például lakás, autó stb. és a hitelek( összes tartozás) milyen arányban vannak jelen. A hiteltartozások magas aránya veszélyeztethetik a kiegyensúlyozott családi kassza működtetését. Példáéul ha a hitel fajtája miatt jelzálog terheli ingatlanjukat, annak eladását nagyon megnehezíti.
 • Az egyik legfontosabb dolog, hogy például a fő családfenntartó akinek fizetése jelentősen nyom a latba betegsége vagy bármi egyéb miatti munkakiesése esetén tudják e majd más forrásból fizetni a törlesztőrészleteket.

Duguláselhárításról általánosságban

A dugulások három fajtába soroljuk:

 1. Csatornadugulás
 2. Wc dugulás
 3. Lefolyó dugulás

A dugulások kialakulásának több oka is lehet.

Duguláselhárításról általánosságban

Duguláselhárítás esetén segítséget kérhet a dugulaselharitas.ma weboldalon.

Általában idegen anyag kerül a csőbe. Kültéri csöveknél a gyökerek jelenthetnek problémát. A cső lejtésének megfelelő kialakításának hiánya is gondot jelezhet. Ezekből adódóan felgyülemlik a sár és szenny és ez dugulást okoz.  Ha nagy esőzés érkezik, előfordulhat, hogy a kivezető csőben visszafelé áramlik a víz. Nem érdemes az eső vizet a csatornába kötni, mivel ha a visszacsapó szelep lezár, akkor az esővíz a ház szennyvizét visszamossa a pincébe.

Ezeken kívül természetesen bármi okozhat kellemetlen problémát. Például a szomszédban lévő építkezés, egy csatornába beszorult patkány és még sok minden.

Ha nem lehet tudni a dugulás okát, érdemes átvizsgáltatni a szennyvízelvezető rendszert műszerrel, szakember által.

Pár szót részletesebben a dugulások fajtáiról

1. Lefolyó dugulása

A lefolyódugulás fő okai:

 • Mosogatáskor nagy mennyiségű ételmaradék került a lefolyóba
 • Idegen anyagok eltorlaszolták a víz útját ezért lerakódás képződik majd dugulás alakul ki. Bármilyen idegen test okozhat problémát: kiskanál, fadarabok, csontdarabok…
 • Nem megfelelően építették ki a lefolyó lejtését

A lefolyók kitisztítása pumpával, vegyszeresen, vagy csőgörénnyel lehetséges.

Lefolyótisztítás menete

A házak, lakások, épületek beltéri eldugult részeiben történik a lefolyók kitisztítása. Első lehetséges megoldás kisebb szennyeződések és dugulások esetén a vegyszeres duguláselhárítás. Ennek az a hatásmechanizmusa, hogy a vegyszer fel tudja oldani a lefolyóban lerakódott szennyeződést, a vízáram segítségével pedig kimozdul a dugó. A duguláselhárítás másik módja a csőgörény.  Beltéren történő duguláselhárításnál ez a legjobb módszer, mivel a woma( vízsugaras tisztítás) szétnyomhatja a csöveket belülről, elmozdíthatja a szanitereket is, és sajnos ilyen esetekben a lakásba a szennyvíz nagy erőkkel törhet fel a wc-ből és a lefolyókból.

Házilag javasolt módszerek lefolyódugulás esetére:

 • Kis méretű dugulás esetén szennyvíz pumpa
 • Közepes dugulás esetén vegyszeres oldószerek, például sósav ( ez nem környezetkímélő módszer!)
 • Közepes de makacsabb vagy erős dugulás esetén Motoros csőgörény

2. Wc dugulása

A wc dugulások fő okai

A wc-k eldugulását legtöbbször egy idegen anyag bekerülése jelenti.

Idegen anyag legtöbbször tampon és tisztasági betét, építési törmelék, összesűrűsödött ürülék, nagy mennyiségű ragasztó, nagy mennyiségű újságpapír, tisztító szerek flakonja és még sok egyéb.

A wc dugulásának ezen kívül még lehetnek okai, amely nem idegen anyag által jön létre.

 • nem megfelelő a csatornalefolyónk lejtése,
 • túl telítődött emésztő,
 • csatornadugulás okai.
 • Egyéb nem megfelelő használat miatt

A wc dugulás elhárítás folyamata

A bűzelzáró eléggé íves alkatrész, így ezt le kell szerelni az elhárítás során, mivel ezen átdugva a csőgörényt nem lenne kellő mértékű a duguláselhárítás.  Ha idegen tárgy van a lefolyóban, a csőgörény hatékonyan elbánik azokkal, egyszerűen ledarálja azokat, így a probléma könnyen orvosolható. Viszont ha valami fém alapú tárgy, vagy építési nagy mennyiségű hulladék került a rendszerbe itt már nem elég sajnos a görény beiktatása, de ilyen esetek ritkán fordulnak elő.

WC dugulás elhárítás vegyszerrel

Amennyiben valamilyen könnyű anyag, mondjuk ételmaradék okozza a dugulást megpróbálhatunk olyan anyagot önteni a wc-be ami oldószerként működik.

3. A csatornarendszer dugulása

A csatornarendszer eltömődése nagyrészt kültéri probléma. Általában a gyökerek, hajszálgyökerek nőnek be az illesztéseknél, majd a tápanyag utánpótlása miatt óriásira nőhetnek ezzel akadályozva a víz áramlását. A nagy esőzések alatt visszafelé folyik a szennyvíz az utcáról, kiemelten veszélyes, amikor a tetőcsatornákból is a szennyvízbe vezettetjük a vizet, igaz ha működik a visszacsapó szelep elvileg nem lehet gond, de a nagy mennyiségű, tetőről lezúduló víz a ház saját belső csőrendszerét tölti fel, majd el is árasztja a házat. Ezen kívül egyéb idegen anyagok is okozhatnak csatorna dugulást. Megtelhet az emésztő és felgyűlik a sár is benne, ilyenkor a kiszippantás már nem megoldás, mivel a sár össze van sűrűsödve ezáltal dugulást okozva.

Budapestet sem kímélik a dugulások:
A 16. kerületben duguláselhárítás kapcsán a dugulaselharitas.ma lesz a megfelelő megoldás!

Bonyolult művelet a duguláselhárításban: A szifon szétszerelése

A szifon szétszerelése némi kézügyességet igényel.

Általában a lerakódások magában a szifonban találhatók. Szakembert hívni akkor érdemes ha régebbi készülékről van szó, nehogy még nagyobb baj legyen a házi barkácsolásnak a vége. Ha nem tudunk szakembert hívni a szifon szétszereléséhez, akkor egy ronggyal védjük a szifon anyacsavarját a sérülés elkerülése érdekében, illetve nehogy megkarcolódjon a krómréteg.

Egy vödröt rakjunk a szifon alá.

Fogjunk egy drótkefét vagy üvegmosót és tisztítsuk ki a szifont, öblítsük át alaposan, ha ügyesek voltunk, akkor megtaláltuk a dugulás okát, ezután szereljük vissza.

A nagyon idős szifonokkal nem érdemes bajlódni, jobb kicserélni, mert 2000 Ft körüli árban már kapható.

Az újabb szifonoknál semmi nehézséggel nem kell szembenéznünk, szerszámokra se lesz szükségünk.
A mosogató vagy a mosdó nyílását torlaszoljuk el egy ronggyal, a szifon alá itt is helyezzünk egy vödröt. Le kell csavarni a szifon alját, szedjük ki a felhalmozódott szennyből álló dugót ami akadályozta eddig a víz folyását, öblítsük ki a szifont ezután és rakjuk vissza a helyére.

Figyeljünk arra, hogy pontosan úgy legyen visszaszerelve ahogy addig volt!

A szifon összeszerelésének végeztével ellenőrizzük, hogy a tömítések helyükre kerültek e, teszteljük a víz folyatásával nem e csepeg a víz az érintkezéseknél, illetve csavarmeneteknél. Néhány óra elteltével ismét érdemes tesztelni, jelentkezik e csepegés.

A kopott tömítéseket nem érdemes visszarakni, Az újakat bekenhetjük szilikont tartalmazó vazelinnel.

A dugulás megelőzésére a legjobb módszer a szifon karbantartása, amihez úgy tudunk hozzájárulni, hogy az előírtál nem használunk több mosogatószert. Sokan beleöntik deciszámra a mosogatószert a mosogatóba, pedig itt a kevesebb minden szempontból több.

Gyakori hibának számít, hogy a mosogatógépet a konyhai mosogató szifonjába kötik be. Nem árt mosogatás előtt a mosogatni való edényt és evőeszközt előtte szárazra törölni konyhai papírtörlővel, illetve az ételmaradékokat(még a kisebbeket is!) szemétbe kell dobni.

Havonta egy alkalommal át kellene mosni minden háztartásban a szifonokat, és ezt lehetőleg környezetbarát módon tegyük meg, például kávézaccal!

Otthoni lefolyótisztítás géljei

Mirax lefolyótisztító gél (termékleírás)

A teljes mértékben szagtalan, sűrű, gél állagú Mirax tisztítószer szintén hatékony fegyver a dugulás elleni harcban. Minden szerves szennyeződéssel elbánik,legyen szó szappanlerakódásról, hajról, ételmaradékról vagy zsírról.

Ha csak kitisztítani szeretnéd a lefolyócsöveket, elég két deciliternyit a nyílásba öntened, majd néhány perc után leöblítened – a műveletet érdemes hetente elvégezned. Makacs dugulás esetén azonban tanácsos a flakon egész tartalmát a lefolyóba engedned, majd egy órán keresztül hagynod, hogy a szer feloldja a csövek falára rakódott szennyeződést. A műveletet csak akkor ismételd meg, ha nem tapasztalsz változást, általában azonban ennyi elég ahhoz, hogy a lefolyócsövek ismét átjárhatóak legyenek.

Septifos lefolyótisztító (termékleírás)

Ha nem csak a WC-ben, de a konyhában és a fürdőszobában lévő lefolyókra is ráférne egy jó alapos tisztítás, akkor érdemes kipróbálnod a Septifos lefolyótisztító gélt. Kifejezetten a szerves anyagok oldására fejlesztették ki, ezért hatékony segítség a konyhában is.

Eltünteti a legmakacsabb lerakódásokat, és ezzel együtt a kellemetlen szagokat is hatástalanítja. A lefolyók heti-kétheti tisztításához elegendő belőle két kupaknyit a lefolyóba önteni. Ha a víz lassan folyik csak le – ami egyértelmű jele a dugulásnak -, a műveletet érdemes még két egymást követő napon megismételni. Makacs dugulás vagy a WC esetén négy-öt kupaknyit is használhatsz belőle. A szer a legrégebbi lerakódásokat is feloldja a csövekben, melyek aztán akadálytalanul távoznak majd a csatornába.

Peridox (DE) duguláselhárító( termékleírás)

A színtelen, kifejezetten dugulás elhárítására kifejlesztett, Peridox (DE) tisztítószer tömény lúgtartalmának köszönheti rendkívüli erejét. A használatával gyorsan és hatásosan számolhatsz le a dugulással, és szüntetheted meg a kellemetlen csatornaszagot a fürdőben és a WC-ben. Miközben minden szerves jellegű szennyeződéssel elbánik, nem károsítja a lefolyót és annak alkatrészeit.

Ráadásul nem is kell sok belőle: megelőzésként elég hetente egy-két decit a lefolyóba önteni, majd fél órán át hagyni, hogy kifejthesse hatását. Ha lassan folyik le a víz, három-öt decit is beleönthetsz, teljes dugulás esetén pedig a flakon felét öntsd a csőbe.

Otthoni lefolyótisztítás-ha még nem olyan nagy a baj!

Duguláselhárítás folyékony lefolyótisztítókkal

Vegyszeres megoldás

A vegyszeres megoldás, a folyékony lefolyótisztítók által természetesen kényelmes és hatásos módszernek bizonyul(csak enyhébb dugulások esetén), de alkalmazásuknál komolyan meg kell gondolni mit teszünk. Könnyelműen levesszük az üzletek polcairól, pedig ez nem egy zacskó kenyér.. Érdemes lenne néha a környezetvédelemre is figyelni.

A folyékony tisztítószerek választéka szinte kifogyhatatlan, rengeteg termékkel és gyártóval találkozhatunk az üzletek polcain. Rendszerint lúgos kémhatású szerekkel van dolga az embernek, ami a bőrrel érintkezve, illetve szembe kerülve nagyon erősen maró hatásúak( hasonlóak mint a szilárd halmazállapotúak).

A folyékony lefolyótisztítók hatóanyaga nagy részben nátrium-hidroxid, mellyel nagyon óvatosan kell bánni, hisz oxigénnel és vízzel vegyülve az egészségre káros, mérgező gáz keletkezhet. Természetesen ezeket a szereket is a többi fertőtlenítő szerhez hasonlóan, gyerekektől teljesen elzárva kell tartani. Gumikesztyűt is minden esetben húzni kell!  A termékeket magunknak kell kitapasztalni, lényegébe hatásilag egyformák. Az árakban lehetnek nagy eltérések, ezért érdemes körbenézni több helyen. A folyékony lefolyótisztító szerek ennek ellenére kizárólag megelőzésre és enyhébb dugulások elhárítására valók!

Környezetbarátoknak  mindenképp az enzimalapú lefolyótisztítók ajánlottak( természetesen nem csak nekik, hanem jobb lenne ha mindenki ilyesmikkel próbálkozna!!)

Ha már nem segít a házi módszer akkor mindenképp szakembert hívjanak, a komolyabb dugulás elkerülése érdekében.

Granulátumos lefolyó tisztítás

A granulátumok különböző alapanyagokból állnak, általában lúgos kémhatásúak( nitrát, nátrium-karbonát-aluméniumgolyócskák).

A kémiai reakciók hatására hő és hidrogén jön létre, mely fellazítja a dugulást okozó gócot. Mindeközben kellemetlen, büdös és szúrós szag keletkezik, mivel a nitrát a hidrogént ammóniává köti , ami bűzzel párosul. Ezt a gőzt még véletlenül se lélegezzük be mert enyhébb esetben égő maró érzést, súlyosabb esetben légzési nehézséget is okozhat. Legjobb maszkot használni.

A szellőztetést sose felejtsük el a használat közben és után. Nagyon be kell tartani az adagolást is, mivel ha többet használunk az előírt mennyiségnél, a hatóanyagok könnyen kikezdhetik a szifont, illetve a PVC csövet is.

A szakemberek sokszor mondják, hogy a por állagú tisztítószerek sokszor belekeményednek a csövekbe, ezért előbb-utóbb teljes csőcserére szorul az a rész ahova belekeményedik a szer.

Termék példák és leírások:

 Bábolna-Bio Vix lefolyótisztító granulátum 500g

A VIX lefolyótisztító granulátum szennyvízelvezető csövek és lefolyók tisztítására, fertőtlenítésére, valamint dugulás elhárítására alkalmas. A szifonok, lefolyók beszűkült nyílásait, dugulásait megszünteti, fellazítja, víz által oldhatóvá teszi.

Eg-Gü Kék csoda lefolyótisztító granulátum 500g.

Nagyhatásu lefolyótisztító. Az Eg-Gü lefolyótisztító gyors és megbízható. Pillanatok alatt megtisztítja a lefolyót a konyhai hulladéktól, papírtól, hajszálaktól, vattától, egyéb lerakódott szennyeződésektől. A befagyott lefolyó felenged.

Hogyan előzzük meg a dugulást a WC tartály beállításával?

A hálózati ivóvíz folyamatosa áremelkedése és a környezettudatosság előtérbe kerülése miatt egyre többen vásároltak otthonukba víztakarékos berendezéseket. Köztudott, hogy a legnagyobb vízfelhasználó berendezések egyike a WC tartályok helyére szánt WC öblítő szelepek szinte az elsők között szerepelnek.

A WC öblítőszelep beépítéséhez szükséges, hogy a beszerelés helyén hálózati víznyomás elérje a minimum 3 bar nyomást, illetve a kivitelezés kifejezetten az igényeknek megfelelő 3/4”-os csatlakozással történjen. Ha ez nem így történik meg, számítani kell rá, hogy a szennyeződéseket nem egyszerűen lehet majd a WC csészéből eltávolítani.

Az öblítés elégtelensége miatt a lefolyóvezeték folyamatosan eldugulhat, természetesen a legváratlanabb pillanatokban kellemetlenséget okozva az ott tartózkodóknak, arról nem is beszélve, hogy a duguláselhárításért mennyit kell fizetni. Ez a nagyobbik probléma, ezért jobb megelőzni a bajt.

Tehát kizárólag megfelelő víznyomás megléte mellett alkalmazzunk WC öblítőszelepet, illetve megfelelő víznyomás mellett is ajánlatos legalább 6-8 liter vizet felhasználnunk, hogy megelőzzük a dugulások kialakulását. Érdemes még figyelembe vennünk a meglévő csatornavezetékünk anyagát, hosszát,  a kivitelezés minőségét, de még a szereléstől eltelt idő is fontos lehet.  Minél hosszabb, minél idősebb egy csatornarendszer, annál több víz használata javasolt a megfelelő működés és a dugulások elkerülése érdekében. Egyes automata öblítőszelepek rendelkeznek vízmennyiség szabályozási funkcióval, ezért érdemes vásárlás előtt érdemes megnézni jobban és tanulmányozni a választott terméket.

A dugulás megelőzése

Jól jöhet egy-egy vödör víz időszakonkénti gyors leöntése (öblítőszelep működése mellett is!), mely a lefolyó leterhelésével megszünteti,  lemossa a kialakulóban lévő dugulásokat így elkerülhetjük a duguláselhárítás költségeit és a kellemetlenségeket.

Rendszerese visszatérő dugulásoknál megoldás lehet egy alsó öblítésű WC tartály felszerelése, ami sok esetben végleg megoldja az addig folyamatosan jelentkező csatornatisztítási kiadásokat. Az esetek túlnyomó részénél esztétikusan és szakszerűen, lecserélhető az öblítőszelep WC tartályra, oly módon, hogy a wc tartály vízellátását biztosító sarokszelep a wc tartályban kap helyet, ami a végeredményt tekintve sem teljesen mindegy.

A Wc tartályok beállítása jelentheti a legjobb duguláselhárítást

Az öblítőszelepeknél már szót ejtettünk a megfelelő vízmennyiség szerepéről, amely nélkülözhetetlen lefolyórendszerünk hibátlan működtetése szempontjából. Be lehet látni hogy, irreális elvárás lenne a 20 méterre lévő központi csatornahálózatba vagy szennyvíztárolóba szennyünket eljuttatni, amennyiben csupán 4-5 liter víz felhasználásával szeretnénk azt megtenni.

Egy panellakás vagy egy társasházi lakás esetében  ez a vízmennyiség elegendő lehet  ahol a toalettünk bekötése (ágvezeték) max.1-2 méterre található a többiek által is használt fő gyűjtővezetéktől( ejtővezeték). Ráadásul a lefolyóvezeték rövidsége okán, a kialakuló dugulás elhárítása is könnyen, házilagos módszerekkel orvosolhatóak, megkímélve magunkat attól, hogy profi duguláselhárítót szakembert hívjunk problémánk megoldására.
A hosszabb vezetékszakaszoknál hibátlan működtetése szempontjából nélkülözhetetlen a bőséges vízhasználat ami minimum 7-8 litert jelent. Állítsuk a WC tartályunk beömlő szelepét a lehető legmagasabbra, mert kinek is hiányozna egy sok kellemetlenséggel  és pluszban duguláselhárítási költségekkel járó probléma?  Senkinek, épp ezért hallgassunk a szakemberek tanácsaira.

Ha alsó tartályt használunk lehetőségünk nyílik kevesebb vízhasználatra, amennyibe kisdolog elvégzésére vettünk igénybe a toalettet. Országunkban kapható WC tartályok közül egyenlőre csak a Dömötör WC tartály kínál víztakarékos funkciót, mely azt jelenti, hogy a lehúzás időtartamával megegyezően öblítés is történik.  A beömlőszelep beállítása egyszerűnek mondható feladat, műszaki felkészültséget szerencsére nem igényel. Az esetek nagy részében egy csavarhúzó elegendő, hogy beállítsuk a tartályunk beömlőszelepét.

A tartály fedelének óvatos eltávolítása után, kézzel vagy csavarhúzóval addig állítjuk a beömlőszelep szabályozó csavarját, míg lehúzás után a vízszint eléri a legmagasabb beállítható értéket. Ne ijedjünk meg, ha a leeresztőszelep (öblítőszelep) közepén lévő lyukon át a WC csészébe csurog a víz, ekkor ugyanis már túlállítottuk a vízszintet. Korrigáljuk az értéket, majd állítsuk a leeresztőszelep felső határa alá 1-2 centire a vízszintet. Ismételt leeresztésekkel ellenőrizzük, hogy az elképzelésünknek megfelelően működik-e a tartály, majd szereljük vissza a fedelét.

Egyes falba épített tartályok javítása és beállítása nem javallott otthoni barkácsolóknak, ugyanis könnyen költségesebb javítást idézhetnek elő önhibájukon kívül. (Pl: Geberit, Viega, Grohe ). Monoblokkos WC-k esetében is nagyobb figyelem szükségeltetik, nehogy eltörjön a porcelántető vagy a műanyag alkatrészben keletkezzen kár.

Emelt vízfogyasztás kontra környezetvédelem/takarékosság

Látszólag két, teljesen ellentmondó kritériumnak kellene megfelelni. Szembe kell állítani a környezettudatos takarékos vízfogyasztást a magasabb vízfogyasztással. Törekedjünk az egyensúlyra mindenképp. A környezetünkre( és pénztárcánkra) kedvezően ható alacsony vízfogyasztás jó megoldás. Viszont ha azt nézzük, ha nem használunk elegendő mennyiségű vizet öblítéskor, lerakódások, vízkő és ezáltal makacs dugulások jöhetnek létre, akkor bizony elgondolkozhatunk, hogy ezeknek a károknak a rendbetétele meghaladhatja a környezettudatos gazdálkodás által spórolt összeget, nem beszélve a kellemetlenségekről ami ehhez hozzátartoznak.

Milyen feltételei vannak a takarítógépek kikölcsönzésének?

Mikor eldöntjük magunkban, hogy felkeressük a hozzánk legközelebbi takarítógép kölcsönzésre szakosodott céget, hogy béreljünk egy nekünk megfelelő gépet, előtte tisztában kell legyünk, milyen feltételek mellet tudjuk majd ezt megtenni.

Karcher takarítógép

A gépeket általában napi szinten lehet kikölcsönözni, ami azt jelenti, hogy a kölcsönzés idejétől számított 24 órán belül vissza kell azt vinnünk a kölcsönzőbe. Vannak olyan esetek, amikor nem elég a 24 óra a munka elvégzéséhez, ilyenkor a kölcsönzővel kell egyeztetni, és ha szerencsénk van, akár kedvezményt is kaphatunk majd. Előfordulnak olyan bónuszok is, amikor többszöri kölcsönzés után, százalékos kedvezményeket kaphatunk, ha hűségesek vagyunk egy céghez.

A kölcsönzéshez mindenképpen vigyünk magunkkal érvényes személyigazolványt, lakcímkártyát mivel ezek nélkül nem tudjuk bérbe venni a kívánt takarítógépet. Miután betértünk a kölcsönzőbe, két esettel találkozhatunk, van amikor rögtön bérbe tudják adni nekünk a kívánt gépet, azonban előfordulhat olyan is amikor csak előzetes bejelentkezéskor tudnak majd minket kiszolgálni.

A gépek bérlésekor készüljünk arra, hogy kaukciót kell fizetnünk, ami a takarítógép árának tört része, és amit teljes egészében visszakapunk, ha sértetlenül visszük vissza az eszközt. A díj értéke nagyban függ a gép minőségétől és attól is, hogy sima takarítógépet vagy valamilyen más típusút szeretnénk kikölcsönözni.

Természetesen nem fognak a kezünkbe dobni egy gépet csak úgy, mivel adnak hozzá használati útmutatót, hogyan is kezeljük, és mire figyeljünk a szállításkor. Általában a cégvezetők fel szokták ajánlani, hogy van emberük, aki helyettünk elvégzi a munkát, természetesen valamilyen bér fejében, de az is elő szokott fordulni, hogy ingyen is segítenek nekünk, és hívhatjuk őket, ha valamit nem értenénk.

A takarítógépet csak az előírt feltételek mellet lehet használni, és a tisztítását, és a porzsák cserét is csak szakszerűen lehet elvégezni. Ha esetleg valamilyen kárt vagy külső sérülést okozunk az eszközben, azért mi vagyunk a felelősek, és ezt ki kell fizetnünk, vagy levonják a kauciónkból. Ez az eshetőség akkor is előfordulhat, ha késünk a visszavitellel.
Néhány cég konkrétan előírja, hogy milyen tisztítószert rakhatunk a takarítógépekbe, mivel azt mondják más tisztítószerek kárt okozhatnak az eszközben. Természetesen az előírt adagokat kell nekünk is a tisztítógépbe beletölteni, ha azt szeretnénk, hogy tökéletesen működjön. A bérlő cégek többsége ingyen ad koncentrátumot és olyan adalékokat, amiket a saját gépüknél használni kell.

Arra mindenféleképpen figyeljünk a szállításnál, hogy ne sérüljön az eszköz, mert a karcolásos sérülések, amiket a szállítás során keletkeznek szintén a mi hibánkként jegyzik majd. Az eszközöket ne vigyük ki szakadó esőbe, mivel beázhatnak, és berozsdállhatnak, amit szintén nekünk kell kifizetni.
Így december tájékán pedig figyeljünk arra, hogy ne hagyjunk kint száraz időben sem a szabadban a gépeket, mivel a fagy is kárt okozhat a külsőben, vagy ami még rosszabb, a motorban is.

Milyen takarítógépet kölcsönözzünk?

Mikor rávesszük magunkat, hogy kitakarítsuk a teljes lakást, nemcsak porszívóra és portörlőkre lesz szükség, hanem olyan gépekre is, amik hatékonyon tisztítják meg a bútorainkat, és a szőnyegeinket.

Ekkor jön a kérdés, hogy érdemes e venni egy univerzális takarítógépet több tízezerért, ami nem is biztos, hogy minden foltot ki tud szedni, vagy inkább kölcsönözzünk ki egy olyan gépet vagy gépeket, amik minden téren használhatóak lesznek a takarításunk során.

A takarítógép kölcsönzés Magyarországon is nagyon népszerű, így minden nagyobb városban vannak olyan cégek, akitől ki tudjuk bérelni a megfelelő készüléket magunknak. Elég rákeresnünk az interneten, és máris elénk tárul a választék, és már csak döntenünk kell.

Itt van néhány tipp, hogy milyen takarításhoz, milyen típusú gépet kell kölcsönöznünk.

 • Kárpit vagy szőnyegtisztításhoz ajánlatos takarítógépek, elsősorban a kiömlött folyadékok eltüntetésére alkalmasak, de a padlón, vagy a kárpiton keletkezett szennyeződéseket is ki lehet vele könnyedén szedni. Egy ilyen gép segítségével azonban az atkákat és más élősködőket is könnyedén eltávolíthatjuk.
 • Ha valamilyen makacs folttal kell megbíróznunk érdemes egy egytárcsás súrológépet beszereznünk. Ezek nem a legerősebb súrológépek, hanem közepes fokozaton működő eszközök, aminek köszönhetően, nem teszik tönkre a tisztítandó anyagokat. Az intenzív súrolóhatás miatt, könnyedén megszabadítanak minket a foltoktól és szennyeződésektől, így régi fényében pompázhatnak újra a bútoraink és a szőnyegeink.
 • Gondoljunk arra is, hogy nemcsak a kárpitjainkat kell tisztítanunk, hanem a lakás más részeit is, mint például a fürdőszobát és a konyhát. Az ilyen tisztításokra legalkalmasabb a gőztisztítógépek használata. Ezek az eszközök az üveg (ebbe beletartozik az ablaküveg is), a tükör, a hőálló felületek, a csempe, és más vízzel mosható felületek tisztítására alkalmasak. Az ilyen gépeknek az ereje abban rejlik, hogy körülbelül 100 és 140 C fokos gőzt fújnak a szennyeződött felületre, így tisztítva meg őket.

Miért érdemes ipari porszívót bérelnünk?

Sokan úgy gondolják, hogy egy házfelújítás után, nincs szükség ipari porszívóra, mivel a törmelékeket össze lehet szedni kézzel, a port is fel lehet seperni, és utána még egy nagyobb porszívózás a felújított lakrészen bőven elég.

Azonban ez egyrészt nagyon sok időt vesz igénybe, másrészt nem elég egy-két ember hozzá, hogy a takarítás teljes tökéletes legyen. Az emberek többsége a bérlési költség miatt nem használ ilyen eszközt.

A bérlési díjak Magyarországon változóak, azonban egy napra, márkától függetlenül, 4000-5000ft-ból jön ki, de vannak olyan esetek is, hogy ha több napra béreljük ki az adott gépet, 2-3 ezer forintot is spórolhatunk vele. Az tudnunk kell mivel nem kis teljesítményű és méretű gépekről van szó, elég sok helyen a porzsákot is ki kell fizetnünk, mivel ha ezt tönkreteszünk, az a mi hibánknak fog minősülni.

Sajnos a fő ok, ami miatt nem szeretnek az emberek ilyen gépeket bérelni az a kaukció letétele. Akadnak olyan üzletek ahol nem kérnek, de ezek ritkábbak. Egy átlagos biztosítási díj, amit ki kell fizetnünk körülbelül 20 ezer forinttól kezdőik felfele, ami függ a márkától, és a gép minőségi állapotától is.

Az ipari porszívóknak egyébként 2 típusát ismerjük, az egyfázisút és a háromfázisút. Az egyfázisúak elsődlegesen az építkezéseken keletkezett porok, melléktermékek és kisebb folyadékok felszívására alkalmasak. A háromfázisú nagyobb teljesítménnyel bír, ami azt jelenti akár 24 órás folyamatos használatot is kibírnak, és a komolyabb építkezéseken és ipari környezetben is könnyedén használhatóak. A háromfázisú 2x nagyobb, mint a kisebb testvére, ezért nehezebb is vele közlekedni, és a szállítása is okozhat némi problémát.

Az ipari porszívó alkalmas még faipari törmelék felszívásra is, dugulás elhárításhoz is, ha rendelkezünk megfelelő szakképesítéssel, másrészt pedig parkolók, garázsok, műhelyek és irodák takarítására is kiváló. Az eszközöket óvni kell a folyamatos csapadéktól, de ha víz éri egy bizonyos pontig nem tesz benne kárt, azonban a fagykárok, javíthatatlan sérüléseket is okozhatnak a porszívónak.